Betrokkenheid

Als je je kind bij ons inschrijft, word je automatisch lid van onze coöperatieve vereniging De Vrije Initiatiefschool.
Je kunt dan zelf kiezen op welke manier je bij onze school betrokken wilt zijn. Dat kan ook gedurende de jaren veranderen.
Misschien wil je eerst gewoon maar eens kennismaken en later kijken wat je verder wilt doen. Dat kan.

Bedrijf met kind als doel
Als coöperatie vormen wij een vereniging (De Vrije Initiatiefschool) met een ‘schoolbedrijf’: de vrije initiatiefschool Talander.
Samen met anderen die hier waarde aan hechten, zijn we als ouders en leerkrachten verenigd rondom een door ons gekozen opvoeding van de kinderen.
Een deel van die opvoeding wordt door de school verzorgd.
Samen zorgen we ervoor dat deze school kan bestaan en zich kan ontwikkelen zoals wij goed vinden voor onze kinderen.

Verschillende soorten lidmaatschap
Tijdens de aannameprocedure bespreken we deze soorten uitgebreid, zodat je een keuze kunt maken die bij je past.
Je krijgt dan ook de reglementen waarin de rechten en plichten staan beschreven.
Hieronder lees je over wat het lidmaatschap inhoudt.

Ouderlidmaatschap
Als ouder heb je vanzelfsprekend recht op het bijwonen van alle jaarfeesten, ouderavonden en andere bijeenkomsten die betrekking hebben op de klas en je kind.
Tevens heb je stemrecht op de ALV en word je geïnformeerd over organisatorische en financiële zaken van de school.
We verwachten van elke ouder dat hij/zij deelneemt aan de instapbijeenkomsten die we elk jaar organiseren op de laatste zaterdag van de zomervakantie. Daar maak je kennis met andere (nieuwe) ouders, leerkrachten en de achtergronden van onze school.

Deelnemerslidmaatschap
Als je je verdergaand wilt verbinden en verdiepen met de ontwikkeling van de kinderen en de school, heb je het recht om een paar keer per jaar met ons scholingsdagen bij te wonen.
We verwachten dat je in elk geval in het eerste jaar van je lidmaatschap een oefenwerkplaats over het Antroposofisch Mensbeeld (5x een dag) bijwoont.
De andere dagen spreek je steeds af met leerkrachten en eventueel andere ouders.
Centraal staat de ontwikkeling van de kinderen, de ontwikkeling van jezelf als opvoeder en het onderzoekende gesprek daarover.
Daarnaast heb je het recht mee te beslissen in besluitvormingsprocessen over de jaarlijkse begroting en ontwikkelingsprocessen van de school. Ook heb je alle rechten en plichten zoals omschreven bij het ouderlidmaatschap.
Als je medeverantwoordelijkheid wilt dragen binnen de schoolgemeenschap voor de ontwikkeling van de school, verwachten we dat je een scholingstraject gedragen besluitvorming volgt. Je kunt dan besluitbevoegdheid krijgen om deel te nemen in besluitgroepen.

Belangstellend lidmaatschap…
… is er voor donateurs, ouders die hun kind bij ons naar school willen laten gaan in de toekomst, schoolpeten en andere betrokkenen.
Zij ontvangen geregeld onze nieuwsbrief, worden één keer per jaar uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst op school en hebben spreekrecht op de ALV (1x per jaar), maar geen stemrecht.

Meer weten? Je belangstelling tonen?
Vul dit formulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op om je wensen te bespreken.