De leerkrachten

Meester Victor Koelman

De basis
Geboren 1961 in Zeist, maar getogen in het bosrijke, dromerige Austerlitz, een dorpje daar vlakbij. Als kind was ik vaak te vinden in deze bossen, met speer of pijl en boog op avontuur, in bomen klimmend of hutten bouwend.
Ook hield ik veel van sport en spel. Dat kon ik naar hartenlust met mijn vele (pleeg)broers en (pleeg)zussen. Daarnaast hield ik ervan om me terug te trekken achter een boek, of met mijn hele ziel op te gaan in pianospel.
Met mijn vele filosofische vragen kon ik altijd terecht bij mijn wijze vader. Mijn religieuze inborst kreeg voeding via mijn zorgzame, aan haar taak toegewijde moeder.

Vrije School
Vanaf de kleuterklas tot en met de ’13e klas’ (examenjaar) doorliep ik de Vrije School in Zeist. De inhoud en werking van het vrijeschoolleerplan kon ik zo uit de eerste hand ervaren.
Dit vormde voor mij een rijke bron, waar ik later als vrije schoolleraar dankbaar uit kon putten.
Lees meer

Vervolgstappen
De Vrije Pedagogische Academie rondde ik in 1984 af. Met mijn 23 jaar was ik toen nog piepjong, al voelde dat toen anders en was ik in dat jaar zelfs al vader geworden… maar voor de klas staan wilde ik nog niet.
Dit duurde tot mijn 32e.
Met inmiddels een gezin met drie kinderen vertrok ik naar het Brabantse Uden. Hier mocht ik als klassenleerkracht op de vrije school ‘De Zevenster’ een klas vanaf de eerste tot en met de zevende begeleiden. Wat was dat een rijke leerschool voor me!
Ik kijk nog steeds met grote dankbaarheid naar deze tijd terug.

Naar Zutphen
Hierna volgde weer een verhuizing, naar Zutphen. Op ‘De Tobiasgaard’ – een SBO vanuit de vrije school – werd ik de meester van de oudste groep (klas 5/6).
Na zes jaar noeste arbeid op deze plek, werd het tijd voor een sabbatical. Ook vanuit mijn privé situatie was dit hard nodig.

Sabbaticaal én scheiding: een nieuwe weg
Ik koos ervoor om mijn weg alleen te vervolgen en een tocht naar binnen te maken, op zoek naar mijn ware wezen en de diepere zin van mijn leven.
De opleiding Rebalancing (emotioneel lichaamswerk), die ik tijdens dit jaar in Groningen ging volgen, was in deze queeste een enorme steun en bracht me op het pad van persoonlijke groei.
Na het sabbatical bleek terugkeer op de oude werkplek onmogelijk. Ik vervolgde de opleiding, leerde nieuwe mensen kennen, waaronder mijn huidige partner en ging na de opleiding op de nieuw ingeslagen weg verder.

Terug naar de klas
Vanaf 2014 werd me steeds duidelijker dat ik weer terug wilde voor de klas. Maar in de regulier vrije scholen kon ik mezelf niet meer terug vinden. Wel stapte ik verheugd af op ‘De Hofakker’, een staatsvrij schoolinitiatief in Vorden, toen hier een leerkracht voor de onderbouw gevraagd werd.

Ontmoeting met Ingrid
Ik werd aangenomen. Het was weer thuiskomen bij de kinderen, maar in de gemeenschap van de volwassenen was er te weinig wederzijdse herkenning, alsof het niet mijn groep was.
In dat opzicht was het een zware tijd voor me. Toen er ook geen wil was om gezamenlijk verder te gaan, zag ik mij genoodzaakt om op deze plek te stoppen.
Samen met Ingrid Busink groeide toen het plan om een eigen initiatief te starten. Dat werd uiteindelijk ‘Talander’.
Wat mij direct aanspreekt in dit initiatief is het streven om een echte ‘vrije’ school te worden. Dat betekent allereerst herstel van de zeggenschap van ouders en leerkrachten over het onderwijs.

Vooral de kinderen…
Daarnaast zijn het vooral de kinderen van deze tijd, waarvoor ik graag een veilige bedding zou willen bieden, waarin zij zich ongestoord, geheel op eigen wijze en tempo kunnen ontwikkelen.
En hoe anders zijn de kinderen nu dan vroeger…

Vergeet-mij-nietje
Ik liep laatst over een grasveld dat bezaaid was met bloeiende vergeet-mij-nietjes, kleine bescheiden hemelblauwe bloempjes met een teer, stralend hartje. En ik dacht: “Kijk, dát is een mooi beeld van hoe jij was als kind op school, zeker tot een jaar of tien.” Ik was verlegen, dromerig en wilde niet graag op de voorgrond treden. Slechts met mijn stille, dromerige blik zei ik vanuit dit tere, wetende hartje tegen mijn leerkrachten: “Ik ken jou, herken je mij dan niet?”

Zelfbewustzijn
De kinderen van deze tijd zijn doorgaans veel assertiever. Open en zelfbewust stappen ze op je af en vragen ze om gezien en gehoord te worden. Ze brengen veel mee, veel ‘eigens’. Dat willen ze creatief inzetten binnen de verwerking van de leerstof. Ze willen niet meer alleen ‘volgen’, graag nemen ze ook de leiding. Dat doen ze op een heel natuurlijke, vanzelfsprekende manier.
Het is prachtig om te zien en deze school biedt hier alle ruimte voor. De leer- en ontwikkelingsstof is de stroom, het grote gebaar. Het is ook de spiegel en de wijze begeleider van het ontwikkelingproces van de kinderen. Maar hoe het kan worden opgenomen en eigen kan worden gemaakt, bepalen de kinderen zelf. Vanuit ontmoeting en samenwerking komt het onderwijs zo levend en speels tot stand.

Mijn taak, kinderen als leermeesters
Als leerkracht breng ik de wereld op belevingsniveau naar het kind toe. Maar de kinderen zelf dragen de laatste inzichten vanuit die andere wereld, de wereld van het voorgeboortelijke in hun ziel mee.
Zij zijn de ware leermeesters.
Zij kunnen ons volwassen vertellen, laten zien of voorleven waar we heen dienen te gaan om aan een betere toekomst te werken, als wij maar bereid zijn om hen te zien en naar hen te luisteren!

 

Meester Olaf Suidman

Vroeg aan de Vrije School
Al op mijn 23e begon ik in 1987 als onderbouw leerkracht aan de Vrije School in Den Haag.
Jaren later ging ik eurythmie studeren, maar moest halverwege stoppen wegens ziekte. Vervolgens werd ik zelfstandig ondernemer, met op het hoogtepunt 11 zaken verspreid over het land. Dit deed ik 21 jaar met enorm veel inzet en enthousiasme.

Verandering van spijs
In 2015 besloot ik hier een punt achter te zetten om in alle rust uit te zoeken wat ik de komende jaren wilde gaan doen. Ik begon aan een 2-jarige opleiding Vernieuwend Denken en startte mijn eigen coachingspraktijk in Amsterdam.

Heroriëntatie
Tijdens de twee jaar van de opleiding oriënteerde ik me ook menigmaal weer op lesgeven op de Vrije School. De veranderingen in het vrijeschoolonderwijs zijn echter zo groot, voornamelijk door de staatsfinanciering en daarmee gepaard gaande invoering van methodes en toetsingscultuur, dat ik mij daar niet meer in kon vinden.

Lees meer
Jeugd
Mijn eigen jeugd (met een broer en een zus) bestond uit spelen, dromen, lezen, instrumenten bespelen, zingen, padvinderij, judo en tennis. School kwam op de laatste plaats, ik leerde gemakkelijk maar voelde me niet echt aangesproken door de leerkrachten. Ik wilde kleuterleider worden maar ging op advies van de omgeving toch maar voor onderwijzer.

Belangstelling voor opvoeding
Al die jaren als ondernemer bleef ik me bezighouden met de ontwikkeling van kinderen en opvoeding, zag dagelijks vele situaties in mijn (kinder)winkels van ouders die geen idee hadden hoe om te gaan met jonge kinderen. Vele gesprekken volgden spontaan op de werkvloer.

Een nieuw begin!
Het idee om een eigen school te starten werd zo geboren (maar was nog niet rijp).
Toen kwam ik met Ingrid en Victor in gesprek over Talander en werd direct enthousiast voor deze vrije initiatiefschool in een buitengebied. Dus ga ik het nieuwe schooljaar (2017-8) beginnen als kleutermeester bij Talander.

De magische wereld van jonge kinderen
Kleuters leren alles door te spelen. Door te ervaren, te proberen, door er helemaal ‘in’ te kruipen, te zijn.
Zij ontdekken met lijf en leden wat alle begrippen in de wereld betekenen (hoog, laag, dik, dun, koud, warm, groot, klein, ruw, glad…) en daaraan wie ze zelf zijn en wat ze kunnen. Kleuters leven in een magische wereld waarin alles kan. Beweging, spel en fantasie zijn de middelen om zich hun lichaam eigen te maken, de wereld te ontdekken en te veroveren en te laten zien wie ze zelf zijn. Juist in de magie toont de kleuter zich op zijn zuiverst. Dat spreekt mij zo aan.

Echt vrij!
Als we dat bij Talander echt als ‘vrije’ school kunnen gaan doen op een prachtige locatie, dan kan ik me geen mooier beroep voorstellen!